Deprox s.r.o
cz en

Deprox s.r.o.
Prakšická 281
688 01 Uherský Brod

tel: (+420) 770 134 301
e-mail: deprox@deprox.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti DEPROX s.r.o.

 

 

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti DEPROX s.r.o.

 

Společnost Deprox s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008970 " Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti DEPROX s.r.o.".

 

Předložený projekt je zaměřený na rozšíření technologické základny vývojového oddělení společnosti DEPROX s.r.o., která se zabývá malosériovou výrobou složitých a jedinečných jednoúčelových strojů pro automatizaci a usnadnění seriové výroby průmyslových podniků. Cílem projektu je posílení vývojové základny a odstranění nutnosti subdodávek vývojových činností, které vedou k disharmonizaci celého procesu a snižují konkurenceschopnost společnosti v národním i mezinárodním měřítku.

Díky projektu bude možné provádět vývoj unikátních jednoúčelových strojů pro automatizaci sériové výroby kompletně ve společnosti žadatele, což povede k odstranění nutnosti subdodávek vývojových činností a nutné kooperace s jinými subjekty. Výsledkem bude zkrácení lhůt vývoje, operativnost, snížení ceny a zvýšení kvality výstupů, což povede k vyšší konkurenceschopnosti i na mezinárodních trzích.

 

 

Seznam majetku pořízeného v rámci projektu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Potenciál. 

 

  • tříosé frézovací centrum Doosan DNM 5700
  • čtyřosý cnc soustruh Doosan Puma 2100 LM
  • souřadnicový měřící stroj Hexagon performance 

 

Zkoušky a činnosti, které lze na zařízení provést pro jiné subjekty za tržních podmínek:

 

 

Tříosé frézovací centrum Doosan DNM 5700

 

  • rychlá výroba, modifikace a ladění prototypových dílů
  • možnost zkoušení a testování obráběcích nástrojů
  • testování tuhosti upnutí 

 

 

 

Čtyřosý cnc soustruh Doosan Puma 2100 LM

 

  • rychlá výroba, modifikace a ladění prototypových dílů
  • možnost zkoušení a testování obráběcích nástrojů

 

 

Souřadnicový měřící stroj Hexagon performance 

 

  • přesná kontrola prototypových dílů
  • vytváření matematických modelů pro korekci výroby prototypových dílů

 

 

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

 

vytvořilo Anything Studio
© 2013 Všechna práva vyhrazena
Deprox spol. s r. o. | www.deprox.cz